MINISTRICA VREČKO PA NA VELIKO ZAPRAVLJA NAŠ DENAR

Pred dnevi pa sem na spletni strani Državnega zbora zasledil odgovor na poslansko vprašanje poslanca SDS Antona Šturbeja, ki se je nanašalo na količino sredstev porabljenih za reprezentanco predsednika vlade in ministrov.

Poslanec je bil korekten, saj je zahteval tudi podatke o reprezentanci Janeza Janše in njegovih ministrov. Za leto 2022 je zahteval podatke za prvih šest mesecev (vlada Janeza Janše) in za drugih šest mesecev leta 2022 (vlada Roberta Goloba),ter za prvih devet mesecev leta 2023.

Ob prebiranju odgovora Vlade RS, na poslansko vprašanje, mi je v oči padel podatek o tem koliko sredstev je bilo porabljenih na Ministrstvu za kulturo.

V odgovoru Vlade RS, številka: 00104-278/2023/5, z dne 15. 12. 2023 je zapisano takole: »Ministrstvo za kulturo: »Stroški reprezentance ministra dr. Vaska Simonitija so v letu 2022 znašali 2.566,90 EUR. Stroški reprezentance ministrice dr. Aste Vrečko so v letu 2022 znašali 12.750,65 EUR, v prvih devetih mesecih leta 2023 pa 40.568,15 EUR«. Noro sem si rekel in se poglobil v zadevo.

Podatek sem objavil na omrežju X (nekdanji Twitter). Pričakovano se je odzvala ministrica Asta Vrečko, ki je zapisala tole: »Številke terjajo pojasnilo. Gre za stroške celotnega ministrstva, nikakor vezane name. Večinoma so stroški Prešernove proslave, pa za konferenco Unesco in e-dediščine (EU sredstva). Strošek reprezentance lani 1593,96€, letos pa 4120,47€, kar vključuje sprejem nagrajencev ipd«.

Vse lepo in prav, toda odgovor ministrice Aste Vrečko je v nasprotju z uredbo vlade, ta v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Antona Šturbeja pravi tudi takole: Uredba o stroških reprezentance (Uradni list RS, št. 162/22). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o stroških reprezentance določa, da so stroški reprezentance tisti stroški, ki nastanejo organu zaradi sodelovanja s fizičnimi osebami in predstavniki pravnih oseb zaradi naslednjih dogodkov:

  • pogostitev na uradnih in delovnih sestankih,
  • uradnih in delovnih zajtrkov, kosil in večerij,
  • sprejemov,
  • obedov in sprejemov, ki so del priprave in izvedbe protokolarnih dogodkov, opredeljenih z aktom o določitvi protokolarnih pravil, ki so vezana na delo predsednika vlade in ministra, pristojnega za zunanje zadeve,
  • pogostitev na strokovnih seminarjih in konferencah, ki jih organizira organ,
  • nakupa priložnostnih daril,
  • drugi stroški reprezentance po pisno obrazloženi vnaprejšnji odločitvi predstojnika organa.

Nobenega govora torej ni o stroških za proslavo Prešernove proslave (to proslavo je imel tudi minister Vasko Simoniti), ali kakršnihkoli drugih prireditvah.

Asta Vrečko nam torej dolguje mnoga pojasnila.