Dr. Dragan Petrovec se moti ali laže

Dr. Dragana Petrovca iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, vsaj po mojem spominu nikoli nisem osebno srečal. Dejansko ga poznam le posredno iz njegovih odzivov na moja javna pisanja. Seveda gre za skrajnega levičarja, zato se je v preteklosti večkrat odzival na moje tekste.

Tudi tokrat je tako. V Delu, je 14. 01. 2023 objavil odziv na moj intervju v tedniku Domovina z naslovom »Dr. Gorenak in pogled v oči«. Dejansko sem vesel, da bere tednik Domovina. Toda že na začetku se je zlagal. V Delu je objavil odziv na moj intervju v tedniku Domovina, zato ker Domovina menda »nima rubrike pisma bralcev«. Situacija je seveda obratna, ne verjamem, da Domovina ne bi objavila njegovega pisanja, res pa je, da ga verjetno ni poslal Domovini ampak ga je poslal Delu. Odziv na nek prispevek običajno objavi medij, ki je objavil nek prispevek, v tem primeru intervju z menoj, praktično nikoli pa medij, ki s tem nima nič. V tem primeru je odziv dr. Petrovca objavilo Delo. Tega časopisa pa že desetletje in več niti slučajno ne berem, zato bi tudi to njegovo pisanje zlahka spregledal, če mi moj nekdanji sodelavec ne bi poslal pisanja dr. Petrovca. In zakaj se na njegovo pisanje odzivam?

Zato, ker se v svojem pisanju moti ali pa laže. V intervjuju za tednik Domovina sem namreč dejal, da mi je v zadevi takratne sodnice Urške Klakočar Zupančič, ki je leta 2021 na svoji FB strani objavila skrajno zaničevalni zapis o Janezu Janši, kar sem javno obelodanil in o tem obvestil Sodni svet in predsednika Vrhovnega sodišča, dal prav tako predsednik Vrhovnega sodišča, kot tudi Sodni svet.  Dr. Petrovec pa trdi, da je Sodni svet Urško Klakočar Zupančič v disciplinskem postopku oprostil torej, da ni dal prav meni. Trditev dr. Petrovca je zmotna ali pa je zavestna laž. V intervjuju za tednik Domovina seveda nisem govoril o disciplinskem postopku zoper Urško Klakočar Zupančič (res je bila oproščena), govoril pa sem o seji Sodnega sveta, ki je 10. 12. 2020 (Opr.št.:Su 418/2020-28) pod točko 12/a obravnaval točko dnevnega reda; »Predlog predsednika dr. Erika Kerševana (8. sklep 5 seje 18.10.2018): Obravnava vloge stranke dr. Vinko Gorenak – objave sodnice Urške Klakočar Zupančič na Facebook strani; Su 425/2020«.  Sodni svet je z 10 glasovi za in nič glasovi proti sprejel naslednji sklep:

»K točki 12a) dnevnega reda ( Su 425/2020 )

Sodni svet je obravnaval vlogo stranke dr. Vinka Gorenaka v zvezi s spletnimi objavami okrajne sodnice Urške Klakočar Zupančič na Facebook strani. Prilagam izpis sklepa v celoti.

Dr. Petrovec naj se torej odloči ali je njegov tekst rezultat zmote ali pa je laž.