Pravila

PRAVILA KOMENTIRANJA NA SPLETNI STRANI WWW.VINKOGORENAK.NET

  1. Komentiranje objav starejših od 10 dni ni mogoče zaradi zaščite pred pojavom “spam”.
  2. Komentiranje mora biti na ustreznem nivoju in ne sme izražati sovražnega govora.
  3. Komentarji se ob prvem komentiranju ne pojavijo avtomatično ampak morajo biti odobreni.
  4. Komentatorju se lahko podeli pravica do komentiranja brez potrditve upravljalca strani, vendar se takšna pravica lahko tudi odvzame ob neupoštevanju pravil komentiranja.
  5. Komentarji so dobrodošli iz vseh strani na spletni strani www.vinkogorenak.net ne vzpodbujamo enoumja, vsak komentar, ki bo izražal nasprotno mišljenje ali nestrinjanje z avtorjem prispevka bo objavljen, edini pogoj je, da je komentar zapisan korektno brez žalitev ali sovražnega govora.
  6. Komentatorji, ki se večkrat zaporedno ne držijo pravil, bodo avtomatsko uvrščeni med nezaželjene in se njihovi komentarji ne bodo več pojavljali.

Na spletni strani www.vinkogorenak.net objavljam osebna mnenja in stališča do aktualnih dogajanj doma in po svetu, ta spletna stran pa ni prostor enoumja in ne zavrača drugače mislečih, žalitve in sovražni govor pa seveda niso dopustne v demokratičnem svetu, zato tukaj ne bodo našle svojega mesta.

OPOMBA: Uporaba in citiranje podatkov s te spletne strani v elektronskih in tiskanih virih je dovoljena samo ob celotni navedbi vira.