Levico bi v mnogih državah Evrope prepovedali

Politične stranke so v parlamentarnih demokracijah nekaj povsem normalnega in pričakovanega. Toda vse države imajo tudi na tem področju precej jasne omejitve. Poskušajte v Nemčiji ustanoviti nacistično stranko s simboli nacizma 20. stoletja. Niti slučajno ne bo šlo. Poskusite se po Berlinu sprehajati z zastavo nacistične Nemčije. Le nekaj deset metrov boste naredili, ko vas bodo ustavili že državljani, kaj šele policisti, ki vas bo aretirala.

Kaj pa v Sloveniji? Pri nas je vse drugače. Evropski parlament je že pred leti obsodil vse totalitarizme 20. stoletja, torej fašizem, nacizem in komunizem, kot zločinske organizacije 20. stoletja. Vsi naši poslanci v EU parlamentu, so seveda glasovali za tak sklep. Toda v našem DZ ni bilo tako. Politične stranke levega političnega pola so bile proti temu, da bi naš DZ naredil enako, kot je naredil EU parlament torej, da bi obsodili vse tri totalitarizme 20. stoletja, torej, nacizem, fašizem in komunizem.

Tudi Ustavno sodišče RS je že pred leti komunizem razglasilo za zločinsko organizacijo, a to ne moti ZZB Slovenije, ki je pred dnevi na Prešernovem trgu v Ljubljani naredila zborovanje, na katerem so poveličevali komunizem. Tudi odloki vlade o združevanju do 10 udeležencev na javnem kraju jih sploh ne motijo.

Toda vrnimo se h totalitarizmom 20. stoletja fašizmu, nacizmu in komunizmu. V večini držav EU so politične organizacije, ki propagirajo njihovo nasledstvo, preprosto prepovedane. Pri nas pa ni tako.

Imamo namreč politično stranko Levica, ki evidentno, s svojimi akti, krši celo Ustavo RS. Poglejmo realne primere:

Na njihovi spletni strani: http://www.levica.si/wp-content/uploads/2017/07/Program-stranke-Levica.pdf) lahko preberemo naslednje: “Družbena in skupnostna lastnina: Ne delamo si iluzij, da bi se lahko ekosocializem organsko razvil iz kapitalizma. Da bi postavili stebre ekosocialističnega gospodarstva, bomo morali odpraviti pogoje kapitalističnega izkoriščanja. V sistemu delavskega upravljanja bo zato poslovodstvo odgovarjalo delavskemu kolektivu, kar pomeni odpravo kapitalističnega menedžmenta v podjetjih. Lastništvo podjetij bomo prenesli v roke države in lokalnih skupnosti, ter ustanovili delavske, kmečke in potrošniške zadruge. Zato bomo spremenili nosilce kapitala in socializirali dobičke. Z demokratičnim planiranjem želimo regulirati tržne procese in jih postopno nadomeščati z organiziranimi procesi. Prepreko v tem smislu predstavlja vrsta obstoječih mednarodnih, evropskih in domačih pravil in institucij.” (stran 20)

Program stranke Levica pravi tudi naslednje: “Družbena in skupnostna lastnina produkcijskih sredstev: Zasebna lastnina produkcijskih sredstev omogoča, da si manjšina lastnikov prisvaja produkte dela vseh, ki smo za preživetje prisiljeni prodajati svojo delovno silo. Prevlada družbene lastnine je način, ki zagotavlja, da je naše skupno produktivno delovanje usmerjeno v svoboden razvoj vseh, ne pa v zasebne cilje kapitalistov, menedžerjev ali državnih birokratov.” (stran 6)

Program stranke Levica pravi tudi tole: “Naš dolgoročni cilj je odprava kapitalizma in uvedba gospodarjenja, ki bo zagotavljalo blaginjo vseh prebivalcev (aktivnih in neaktivnih), brez ogrožanja našega življenjskega okolja. Ekosocialistično gospodarstvo bo temeljilo na treh stebrih: 1. na delavskem upravljanju, 2. na družbeni in skupnostni lastnini, 3. na demokratičnem planiranju.” (stran 19).

Zgornji zapisi so  v nasprotju s 33., 67. in 69. členom Ustave RS, ki govorijo o pravici do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen), o lastninski pravici (67. člen) in pogoji, ki jih določa Ustava RS za razlastitev (69. člen).

Na njihovi spletni strani: http://www.levica.si/wp-content/uploads/2018/04/Levica-volilni-program-2018.pdf lahko preberemo naslednje:

“Ustavitev privatizacije in zagotovitev javnega lastništva v ključnih panogah:

• Zaustavitev privatizacijskih postopkov, oblikovanje novih, pravičnih kriterijev za odprte denacionalizacijske postopke in revizija že opravljenih.” (stran 20)

V svobodni družbi se svoboda ne sme končati na pragu delovnega mesta. Vsi, ki ustvarjamo družbeno bogastvo, bi morali imeti glas pri njegovem upravljanju.” (stran 22)

Tudi zgoraj zapisano po moji oceni jasno nakazuje, da ima Stranka Levica v svojem program zapisane cilje, ki so v neposrednem nasprotju s 33., 67. in 69. členom Ustave RS.

Na njihovi spletni strani: http://www.levica.si/wp-content/uploads/2019/04/Za-Evropo-ljudi-ne-kapitala-program-za-evropske-volitve-2019.pdf lahko preberemo naslednje: “Razbitje prevelikih bank in skladov. Nobena banka ali sklad ne smeta biti prevelika, da bi propadla, “too big to fail”. Uvedli bomo standard, da nobena banka ne sme imeti bilančne vsote, večje od 20 % letnega BDP države, v kateri posluje”. (stran 24)

Tudi zgoraj zapisano po moji oceni nakazuje, da ima stranka Levica v svojem program zapisane cilje ki so v direktnem nasprotju s 33., 67. in 69. členom Ustave RS.

Poglejmo še nekaj javnih izjav poslancev Stranke Levica

Poslanec Levice Miha Kordiš je na svojem FB profilu dne, 26. 2. 2019, zapisal: “STANOVANJA ZA VSE: RAZLASTIMO KAPITALISTE! #NATIONALIZE! ☭☭☭

😂

Ne, žal ne pri nas. V Berlinu. Če bodo res referendumsko razlastili pijavke od stanovanjskih veleposestnikov, nacionalizacija ni več umazana beseda? Ali pa se nemara Nemčija spreminja v Venezuelo?!  Tudi v Sloveniji smo zreli za podoben ukrep. Vsaj moja generacija prekarcev to presneto dobro ve. Bi pa morali mejo števila stanovanj v lasti posameznika ali rentniškega podjetja postaviti nižje. V razmislek.”

Miha Kordiš, 27. 6. 2020, FB:   “Petkov cincin za svobodo. Fašiste – pučiste moramo nagnati iz oblasti, preden izropajo vse, kar ni pribito. #ThisIsACoup“.

Miha Kordiš, 24. 8. 2018, na twitter profilu Levice: “Navsezadnje so bili socialisti tisti, ki so (…) popeljali slovenski narod, skupaj z drugimi jugoslovanskimi narodi v svetlo bodočnost, v kateri smo dobili industrijsko bazo, ki je poprej ni bilo«.

Na spletni strani 24ur: (https://www.24ur.com/novice/slovenija/poslanec-levice-na-facebooku-boscarolu-in-akrapovicu-grozi-z-nacionalizacijo.html) so dne, 31. 8. 2019 zapisali: “Miha Kordiš grozi Boscarolu in Akrapoviču z nacionalizacijo”.

Miha Kordiš, 19. 11. 2020, Facebook: “Očitate nam, da hočemo odpraviti vašo lastnino. Vsekakor, to hočemo. #EatTheRisch”

Stranka Levica, 7.11.2017, https://www.levica.si/kaj-se-lahko-socialisti-21-stoletja-naucimo-od-oktobrske-revolucije/ “Kaj se lahko socialisti 21. stoletja naučimo od oktobrske revolucije? NAUKI REVOLUCIJE: Vsaka generacija doživi vsaj eno s sistemsko krizo kapitalizma, ki organiziranim množicam omogoči prevzem oblasti in začetek razvoja socializma. V revolucionarni situaciji po 1. svetovni vojni so le boljševiki opravili nalogo organiziranja množic. Dejstvo, da zahodnoevropski socialdemokrati niso izvedli revolucije, je imelo katastrofalne posledice: izolacijo SZ in nastanek skrajne oblike imperializma – fašizma. Oktobrska revolucija je spet pokazala (kot prej francoska), da prevrat v moderni družbi sproži birokratsko reakcijo tako na ravni države kot znotraj revolucionarne organizacije. Socialistične organizacije morajo zato že v okviru kapitalizma razviti socialistično demokracijo, da jo po prevratu razširijo na celotno družbo”.

Poslanka Violeta Tomić, 8. 5. 2017, facebook ambasade Venezuele: “V imenu ekosocialistov Slovenije, Združene levice in svojem lastnem imenu izražam svoje globoko spoštovanje in podporo venezuelskemu ljudstvu in njihovi nesmrtni revoluciji”.

V zgornjih objavah Stranke Levica lahko prepoznavamo poveličevanje političnih sistemov doma in v tujini, ki jih je Ustavno sodišče Republike Slovenije že razglasilo za nedemokratične in zločinske. Hkrati lahko ugotovimo, da so gornje izjave ne le v nasprotju s 33. 67. in 69. členom Ustave RS, ampak tudi v nasprotju s 1., 2. in 3. členom Ustave RS ter v nasprotju s celotnim IV. poglavjem Ustave RS, ki govori o državni ureditvi.

Sklepno

Ugotovimo lahko, da v slovenskem političnem protoru prihaja do zaskrbljujočih trendov, ki kažejo na protiustavno ravnanje stranke Levica ali njenih posameznikov. Pristojne institucije, bi zato morale ravnati v skladu z zakoni in Ustavo. Morda celo prepovedati stranko Levica.

4 komentarji

  1. Neki uradnik (ali več) je dovolil registracijo te stranke. To ni bilo izvedeno zakonito na MNZ!

  2. Po naravi sem skoraj neracionalna optimistka, ki močno verujem v dobro in v to, da pravica vedno zmaga, ampak v širšem smislu mi pa dnevno “pristojne institucije” zbijajo vero v dobro. Lahko je to stranka levica, ki ima rezerviran čas na vseh TV za svojo promocijo in jaz moram za to vsak mesec plačati 12,70 Evra pa jih sploh ne gledam. Računsko sodišče, KPK, sodbe rednih sodišč, Ustavno sodišče, policija… Še pomisliti ne smem na to, da bi koga v resnici potrebovala.
    Zaupam le še v to vlado in njenega predsednika in vseeno optimistično upam, da tokrat bo dobro delo ustrezno poplačano.

  3. Če bi pristojne institucije delovale kot je treba – ne nekako po načelu?! kot je nekoč dejala političarka, tožilka, podpredsednica PROPADLE LDS Cerarjeva, da” VSAKA SVINJARIJA ŠE NE POMENI KAZNIVO DEJANJE”, ne bi imeli “VSE VEČ VELIKIH SVINJARIJ IN skoraj NIČ KAZNIVIH DEJANJ”, ko gre za naše. Tako pa se lahko grozi drugače mislečim, grozi predsedniku vlade, krši vse možne predpise…. Z LAŽMI poizkuša RUŠITI kar ta vlada, s strokovnjaki in s srčnimi ljudmi naredi – v prid celotne Slovenije – ZA SKUPNO DOBRO, ZA LJUDI in ne zgolj za peščico izbrancev, prvorazrednih – “večnih koritarjev”.
    Ekstremnim levičarjem, prvorazrednim, ne uspeva zrušiti tega, kar ta vlada dobrega naredi za državo, zato so, ob podpori določenih institucij, kot tudi sovražnih, lažnivih novinarjev, medijev – vse bolj histerični, napadalni, agresivni. Nekako se jim pogrezajo tla pod nogami – KER NISO ONI NA OBLASTI in s tem PRI KORITU. Čas je, da se z delitvijo na prvo in drugorazredne enkrat preneha. Čas je, da pristojne institucije začno delovati.

  4. Socialisti so bili vedno najboljši v zapravljanju tujega denarja.

Comments are closed.