KNOVS v vlogi resnega nadzora ali politične propagande

Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (KNOVS) je ena najpomembnejših komisij Državnega zbora. Njena temeljna naloga je nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb (SOVA, Kriminalistična policija, Varnostno obveščevalna služba obrambnega ministrstva). Politično večino in predsednika komisije ima vedno opozicija v Državnem zboru.

Ko sem še predaval študentom, sem jih običajno vprašal, kateri nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb je najbolj učinkovit in najpomembnejši. Nadzorov je namreč več, poleg KNOVS delo varnostnih in obveščevalnih služb nadzira še več služb, kot s (matična ministrstva, sami šefi nadzorovanih služb, proračunska inšpekcija, inšpekcija za sistem javnih uslužbencev in druge). Odgovor študentov je bil običajno enoznačen, da najučinkovitejši nadzor predstavlja prav KNOVS.

Kot antitezo njihovemu odgovoru sem študentom povedal izpoved Francija Keka, nekdanjega poslanca politične stranke Zares. Ta je bil v svojem času poslanskega mandata član KNOVS. Ob neki priliki je dejal takole: “Pridem na SOVO in v nekem kotu zagledam neko mašino. Odgovorne vprašam zakaj imate to mašino? Prijazno mi povedo, da z njo delajo sladoled. Seveda jim verjamem, ne vem pa ali morda z njo prisluškujejo ali ne”. Ta iskrena izjava Francija Keka pove vse in še več o razmerju med poslanci, ki nadzirajo obveščevalno varnostne službe in nadzorovanimi službami. Mediji so tisti, ki oblikujejo javno mnenje o tem kdo najbolj učinkovito nadzira obveščevalne in varnostne službe. Moje mnenje je popolnoma jasno. Najbolj učinkovito lahko delo varnostnih in obveščevalnih služb nadzirajo njihovi predstojniki. To sem študentom tudi povedal. Verjetno mi pod vtisom poročanja medijev sploh niso verjeli.

Toda vrnimo se h KNOVS. V času prve in druge Janševe vlade je KNOVS vodila SD. Tak slučaj je tudi sedaj, v času tretje Janševe vlade. KNOVS vodi Matjaž Nemec iz SD. Vse lepo in prav. V času od leta 2009 do 2012 in v času od 2013 do 2020 je KNOVS vodila takratna opozicija, torej SDS. In še vprašanje za SD. Zakaj so mediji večinoma v naprej obveščeni o nadzoru varnostnih in obveščevalnih služb (tudi zadnji nadzor kriminalistične policije) v času, ko vi vodite KNOVS, in zakaj mediji o takih nadzorih večinsko nikoli niso bili obveščeni v naprej, ko je KNOVS vodila SDS? Naj vam ponudim še odgovor, ker na vprašanje tako ali tako ne boste odgovorili. SDS je varnostne in obveščevalne službe nadzirala, kot veleva zakon, vi pa se greste čisto strankarsko politično propagando.

3 komentarji

  1. Najbrž je samo v Sloveniji mogoče, da se legalno in legitimno izvoljeni funkcionarji in člani nadzorne parlamentarne komisije odpravljajo na “nenajavljene” kontrolne oglede tajnih organov in služb, ki jih po zakonu “tajno” nadzirajo, pred fotoaparati in kamerami izbranih in njim naklonjenih medijskih hiš. Najbrž je samo v Sloveniji mogoče, da nadzorniki tajnih služb ne zamudijo nobene priložnosti za javno medijsko nastopanje in komentiranje skrbno selekcioniranih dejstev iz opravljenih preiskav ter da s svojim neprofesionalnim ravnanjem zavestno kršijo, žalijo in smešijo profesionalnost, status in naravo tajnih služb ter še posebej lastni status posebej izvoljenih in državnim tajnostim zavezanih nadzornikov ljudstva nad delovanjem tajnih služb. Politične zlorabe pooblastil ali politično izmikanje ustavno ter zakonsko določenim nalogam in obveznostim sta dve plati iste medalje: in sicer politične, etične in strokovne nedoraslosti nalogam in pristojnostim, ki bi jih morali opravljati čim bolj nemoteno in nepristransko v tajnosti in nikakor pred žarometi, kamerami in fotoaparati ter mikrofoni medijskih dreserjev in potvarjevalcev domnevnega javnega mnenja.

Comments are closed.