Plače poslancev – nekaj mednarodnih primerjav

Plače poslancev – nekaj mednarodnih primerjav 02. 11. 2019

Pisati o plačah poslancev je vedno precej rizično. Večina naših ljudi pač meni, da so plače poslancev previsoke. Tudi mednarodne primerjave na tem področju so lahko precej nejasne. Podatki, ki jih prikazujejo posamezne države, niso med seboj najbolj primerljivi. Zlasti zato, ker so obdavčitve bruto plač v posameznih državah precej različne. Prav tako pa posamezne države plače poslancev prikazujejo v neto ali pa v bruto zneskih. Podatki, ki jih prikazujem v nadaljevanju so iz leta 2012, ko je raziskovalna služba Državnega zbora opravila analizo plač po posameznih državah. Naslednja tabela temelji prav na tej raziskavi.

Štev. Država Bruto mesečna plača Neto mesečna plača
1 Irska 7.772,00  
2 Avstrija 8.160,00 (14. plač letno)  
3 Švedska   4.750,00
4 Belgija   6.758,00
5 Nemčija 8.252,00  
6 Finska 6.335,00  
7 Italija   5.000,00
 8 Španija   2.813,00
9 Grčija 8.594,00  
10 Slovenija 3.980,00 2.350,00
11 Madžarska   1885,00
12 Estonija 3.380,00  

Toda tudi ti podatki, ki jih prikazujem v tabeli niso najbolj primerljivi z realnostjo, saj imajo vse države še tako imenovane dodatne privilegije poslancev. Ti pa so od države do države precej različni. Ta del tako imenovanih privilegijev poslancev pa naj za Slovenijo dodam v nadaljevanju.

Najprej vprašanje nadomestila za prehrano na delovnem mestu. To je za poslance povsem enako, kot za vse druge zaposlene. V DZ deluje interna menza ali kuhinja, kjer si lahko postrežno kosilo privoščite za okoli 6-7 evrov. Kosilo zajema juho, glavno jed, solato in sladico, enako samopostrežno kosilo pa si za evro manj lahko privošči kdor tako to želi.  No v samopostrežni restavraciji Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, v Šmarju pri Jelšah, pa me s precej bolj bogatim kosilom pogostijo za manj kot 5 evrov.

Kar se tiče dopusta imajo poslanci zakonsko povsem enako število dni dopusta kot ostali zaposleni. Zadnje poročanje RTV SLO, da imajo poslanci poleg rednega dopusta še mesec dni dodatnega dopusta je čista laž. Seveda ga imajo, toda neplačanega tako kot vsi drugi zaposleni, kar pa so na RTV Slovenija pozabili povedati.

Potni stroški poslancev so določeni z zakonom in so povsem enaki, kot so za druge zaposlene v javnem sektorju.

Kar pa se tiče službenih stanovanj poslancem, ki bivajo več kot 60 km iz Ljubljane pripada proti plačilu službeno stanovanje. Kot poslanec sem bival v 29 kvadratnih metov velikem stanovanju za katerega sem plačeval okoli 250 evrov mesečno (najemnima, stroški komunale, stroški interneta in TV). Taka je torej realnost v Sloveniji. Vaši realnosti in objektivnosti pa prepuščam komentarje o tem kako so plačani slovenski poslanci.

2 komentarja

  1. Grozno,
    Našel sem podatek o plači, ki jo prejemajo vsak mesec dorektorji treh slovenskih zavarovalnic za dodatno zavarovanje.
    Ljudje, a se zavedamo, koliko nam vzamejo slednji od tistega, kar smo si mi vasak mesec plačali, da v lekarni ne bomo morali doplačati za vsako zdravilo.
    Sam sem doživel, da mi niso dali nujno potrebnih zdravil, ker nisem en mesec pravnal položnice za dodatno zavarovane.
    Ljudje, ko gremo volit, se moramo spomniti tudi na te tri mogodce.

  2. G. Gorenak je pretkano uporabil primerjavo plač naših poslancev, z izvoljenci naroda iz ekonomsko uspešnejših držav (razen dveh, čeprav za Estonijo nisem več prepričan). Vemo pa, da niti politiki niti gospodarstveniki ne slišijo preveč radi primerjav s temi državami, ko gre za navadne smrtnike. Just saying….

Komentiranje je onemogočeno, glej pravila spletne strani!