Desna politična opcija uzakoni dva državna praznika, leva pa se z njima kiti – razumi kdor more

Vsi vemo, da je Slovenija leta 1991 postala samostojna država. V tistem času je določila tudi svoje državne praznike. Med njimi ni bilo nobenega državnega praznika, ki bi bil vezan na Prekmurje in Primorsko. Za čas vlade DEMOS-a, ki se je ukvarjala z nastajanjem nove države Slovenije, je to tudi povsem razumljivo. Skoraj petnajst let levih vlad Janeza Drnovška, se na Prekmurje in Primorsko, z vidika državnih praznikov, niti ni spomnil nihče. Šele leta 2007 (zakon je bil sprejet leta 2006), torej v času prve Janševe vlade, smo dobili dva nova državna praznika, ki sicer nista dela prosta dneva, to je 17. avgust, Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in 15. september Dan vrnitve primorske k matični domovini. Leta 2009 pa je Pahorjeva vlada, zakon popravila tako, da oba praznika praznujemo, na državni ravni, vsakih pet let in ne vsako leto.

Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, torej 17. avgust, praznujemo, kot spomin na Pariško mirovno pogodbo, ko je leta 1919 Prekmurje pripadlo Sloveniji oziroma Kraljevini SHS. Dan vrnitve primorske k matični domovini pa praznujemo kot spomin na 15. september 1947, ko je s Pariško mirovno pogodbo velik del Primorske pripadel Sloveniji oziroma takratni Jugoslaviji. Pomembna datuma tudi za prostor današnje Slovenije, ki pa se jih leve vlade do prve Janševe vlade niti spomnile niso.

Danes pa je vse drugače. Leve vlade in njihove koalicije, na veliko poudarjajo pomen obeh državnih praznikov, se na njih gnetejo, slikajo in snemajo, ter prepirajo kdo bo osrednji govornik, tistih ki pa so zakonsko oba praznika določili pa na praznovanju praktično sploh ni.

Tudi popačiti želijo zgodovinska dejstva. Preteklo leto so iz Dneva vrnitve primorske k matični domovini, skušali zakonsko določiti v priključitev Primorske k matični domovini. Ni jim uspelo, saj je takrat dejansko šlo za vrnitev in ne priključitev Primorske k matični domovini.

Pa razumi kdor more. Desna politična opcija uzakoni dva pomembna državna praznika, leva politična opcija pa se z njimi kiti.

En komentar

  1. Ljubljanska državna in politična “elita” si z medijsko promocijo 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev skuša na hitro in skrajno površno oprati lastno slabo vest za desetletja popolne ignorance in zapostavljanja tega dela Slovenije in slovenskega podeželja nasploh.
    Slovenska oblast ni bila nikoli tako centralizirana in tako škodljivo odtujena od pravih in resničnih interesov ter potreb prebivalstva slovenskega podeželja, kot je ta čas, ko slovensko podeželje zlasti na strateško pomembnih obmejnih in obrobnih področjih ogrožajo nenehno staranje prebivalstva, zmanjševanje delovnih mest, beg mladih in šolanih “s trebuhom za kruhom” v mesta ter v tujino, vse težji pogoji svobodnega gospodarjenja za kmete, obrtnike in drobne podjetnike, vse hujša ogroženost s strani daljinsko usmerjanih množic nezakonitih pribežnikov ter za njih organiziranih tihotapskih organizacij ter vse hujša ogroženost njihove posesti in človeških življenj s strani nenadzirano razmnoženih divjih zveri.
    Namesto samopašnega spektakularnega proslavljanja, ki ostaja le na površini in je časovno skrajno omejenega dometa, bi manjšinska Šarčeva vlada in vladajoča koalicija v državnem zboru morala prebiti katastrofalno razvojno mrtvoudnost “statusa quo” v Sloveniji vsaj z nujno spremembo neustavnega sorazmernega volilnega sistema ter pogubno oblast strankokracije nadomestiti z ustavno in demokratično naprednejšo in učinkovitejšo ljudsko večstrankarsko parlamentarno demokracijo, pogubno centralno oblast oz. ljubljanocentrizem pa sprostiti z nujno decentralizacijo oz. regionalizacijo Slovenije v smeri osmih do enajstih ekonomsko, razvojno, politično in kulturno avtonomnih pokrajin ter obenem tudi ključnih volilnih enot po novem pravičnejšem sorazmernem volilnem sistemu z obveznim in absolutnim individualiziranim prednostnim glasom vsakega glasovalca/volivca.

Komentiranje je onemogočeno, glej pravila spletne strani!