Včeraj v Demokraciji: Vilfan ni edini problem

 Zadnja medijska dogajanja okoli pisanja Bojana Požarja, v katerem razkriva finančne malverzacije in utaje davkov, nekdanjega poslanca DESUS-a, in sedanjega državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca, Petra Vilfana, so tipična za naš medijski prostor. Več dni po Požarjevem zapisu se ni oglasil noben dominantni medij, še najmanj pa javna televizija in POP TV, ki sta prav tako vpleteni v ta škandal. Še več, po večdnevnem zatišju, beri prikrivanju škandala, so več ali manj objavili le odgovor Petra Vilfana, praktično brez povzemanja osnovnega pisanja Požarja. Škandalozno za naše novinarstvo? Sploh ne. Še enkrat so nam pokazali svoj pravi škandalozni obraz.

Se lahko miselno postavite v leta 2005 – 2008, ko sem sam opravljal naloge kakršne danes opravlja Peter Vilfan? Kaj bi se zgodilo, če bi Požar takrat objavil povsem enak tekst, ki bi se nanašalo name? Seveda bi sledile večdnevne prve in udarne novice tako na nacionalni televiziji, kot na POP TV. Delo, Dnevnik Večer in še kdo, pa bi o tem poročali več dni z velikimi naslovi na prvih straneh. V primeru Vilfana pa nič od nič. So to objektivni novinarji in neodvisni mediji? Nikakor ne. To je še en razlog, ki me utrjuje v prepričanju, da so to leva politična trobila in nič drugega. Tudi zato jih bom še naprej tako tudi imenoval.

Sem se pa ob tem spomnil na to, kako je leta 2012 Mandatno volilna komisija (MVK) Državnega zbora (DZ) obravnavala Vilfanovo vlogo za dodatno delo.

Zakon o poslancih, to vprašanje ureja v 13. členu, ki pravi takole:

»Poslanec sme po obvestilu pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora samostojno ali v delovnem razmerju opravljati dejavnost, vendar največ v obsegu, ki ne presega tretjine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, če gre za opravljanje zahtevnejših strokovnih, znanstvenih, pedagoških ali raziskovalnih del.

Državni zbor na predlog pristojnega delovnega telesa odkloni poslancu opravljanje dejavnosti ali dela, če to vpliva na izvrševanje funkcije poslanca ali ovira objektivno in od zunanjih vplivov neodvisno opravljanje funkcije«.

MVK je vlogo, ne le Petra Vilfana, ampak tudi Tamare Vonta in Alenke Bratušek za dodatno delo, obravnavala 02. 02. 2012 in 15. 03. 2012. Na prvi seji sem bil prisoten, na drugi pa ne več, ker sem že bil notranji minister. Vilfan naj bi »strokovno znanstveno« komentiral košarkaške tekme (vlogo je oddal v ženskem spolu, kar kaže, da je preprosto prepisal vlogo ene od njegovih kolegic), Vonta naj bi opravljala »strokovno znanstvene« naloge s področja medijskega izobraževanja, Bratuškova pa naj bi opravljala »strokovno znanstvene« naloge s področja javnih financ. Nihče od njih pa ni navedel kaj naj bi bilo v njihovem delu »strokovno znanstvenega«.

Prvo sejo je MVK 02. 02. 2012, zaradi vztrajanja mene, Jožeta Tanka in Eve Irgl, ter Mateja Tonina in Franca Jurše (Vilfan takrat ni bil njihov poslanec, ampak poslanec Jankovičeve PS), prekinila in zahtevala dodatna pojasnila, kaj bodo omenjeni dejansko delali. Na seji MVK 15. 03. 2012, ko sem že bil notranji minister, in na seji nisem več sodeloval, so bila soglasja vsem brez razprave očitno izdana.

Zakonska določila zgoraj omenjenega 13. člena Zakona o poslancih so hudo sporna in povsem nejasna, zato omogočajo popolne zlorabe. Najprej je sporno to, da poslanec, ki želi dodatno delati le obvesti MVK, ne pa da bi zakon določal, da omenjena komisija o vlogi odloča. Res je da DZ lahko odkloni poslancu opravljanje dodatnega dela, toda po mojem spominu, se to še nikoli ni zgodilo. Kaj je »znanstveno, pedagoško in raziskovalno delo« načeloma vemo. Kaj pa je »zahtevnejše strokovno delo«? To je pa že hudo raztegljiv pojem, ki ga vsak od nas lahko razume po svoje. Strinjamo se lahko, da je delo zdravnika, veterinarja, managerja »zahtevno strokovno delo«, toda za nekoga drugega je še kako »zahtevno strokovno delo« tudi gojenje solate ali prodaja mobilnih telefonov. Kdo lahko trdi, da to znamo vsi? In o vsem tem odloča poslanec, ki vlogo napiše. DZ po zakonu lahko zavrne vlogo poslanca za dodatno delo »če to vpliva na izvrševanje funkcije poslanca«. Ponovno hudo raztegljiv pojem, ki si ga vsak od nas lahko razlaga po svoje.

Kontrole nad izvajanjem dodatnega dela poslancev ne izvaja nihče. Kdo kontrolira koliko ur opravijo poslanci, ki jim je dodatno delo dovoljeno. Zakon pravi, da lahko delajo do ene tretjine polnega delovnega časa. Kdo to kontrolira? Nihče!  Kdo pa bo povsem nejasen zakon naredil jasnega? Po moje nihče, še najmanj poslanci, ki jim tako stanje ustreza.