Danes v Demokraciji: Šarčev koalicijski sporazum – ničvreden papir

Pa ga imamo. Šarčev koalicijski sporazum namreč. Temeljito sem ga prebral, za potrebe tega prispevka pa sem skušal analizirati področje notranjih zadev. Domišljam si namreč, da o tem nekaj malega vem.

Za uvod naj zapišem, da je tista rola papirja, ki je v vsakem javnem ali zasebnem stranišču, saj veste čemu je namenjena, prava dragocenost v primerjavi s temi 23,5 listi papirja (47 strani). Po podpisu, tega ničvrednega papirja ga nihče več ne bo niti povohal, kaj šele upošteval, no tisto rolo papirja pa vedno porabimo do konca. Gre namreč za zbirko »izzivov« in predvidenih »ukrepov«, ki jih je, to se vidi iz Lune, pisalo več avtorjev, po sistemu »copy paste« pa jih je nekdo »zlimal«. Pri tem so »izzivi« našteti slabše, kot jih je v obliki problemov te države naštel Marjan Šarec v DZ, »ukrepi« pa so navedeni kontradiktorno, zlasti pa v stilu, če bo tako, bo tako, če ne bo tako, bo pa drugače, pri čemer seveda »ukrepi« sploh niso opredeljeni, kaj šele časovno, rokovno opredeljeni, še manj pa finančno ovrednoteni. Celo njihov režimski časopis Delo je zapisal: »Seznamu koalicijskih želja manjka še ček za dve milijardi evrov«. Če to zapišejo pri režimskem časopisu Delo, ki je zadolžen za promoviranje Šarčeve vlade, potem je jasno, da je tu nekaj hudo narobe.

V življenju sem prebral na tisoče izdelkov študentov. Vse sem vedno presojal skozi pomen izdelka v izobraževalnem procesu in seveda skozi njegovo vsebino. Koalicijski sporazum je na nek način eden najpomembnejših dokumentov države za obdobje vladanja neke vladne koalicije. Če torej koalicijski sporazum berem kot državljan, zlasti pa kot univerzitetni profesor, potem lahko zapišem, da vas ni sram, da ste kaj takega sploh spisali in pred kamerami celo podpisali. Ne nezadostno (5), ampak nezadostno (0).

Ko že rečeno sem za potrebe tega prispevka temeljiteje analiziral področje notranjih zadev. Omejen prostor mi ne omogoča, da bi zapisal vse kar bi želel, zato naj navedem le nekaj bisernih detajlov. Področja notranjih zadev sploh ni opredeljenega ampak je na slabih dveh straneh pomešano s podsistemi nacionalne varnosti, po sistemu slaba mineštra.

»Zagotovili bomo financiranje podsistemov nacionalne varnosti in postopno rast izdatkov…prilagojeno…zmožnostim slovenske družbe«. Povejmo bolj razumljivo – več denarja bodo namenili za potrebe vojske, policije, obveščevalne službe in drugih, če bo to mogoče, če pa ne bo, pač ne, pozabili pa so zapisati, če bo to dovolil Luka Mecec, če ne bo, pač ne bomo. »Dvignili bomo raven varnostne kulture v družbi«. Kako, s kakšnimi ukrepi, kdaj, koliko bo to stalo o tem nič, torej nemerljiva floskula, ki ne pomeni nič. »Uredili bomo status poklicev in oblikovali karierne poti v nacionalni varnostni strukturi«. Kaj to pomeni? Bodo povišali plače policistov, vojakov, obveščevalcev gasilcev in drugih? Kdaj, za koliko, kako, so zagotovljena sredstva? O tem nič. Torej spet smo pri znani Šarčevi izjavi, če bo tako bo tako, če ne bo tako, bo pa drugače. In že drugič (limanka) o izdatkih takole: »Postopno bomo realno dvignili obrambne izdatke in sicer v dinamiki, ki je finančno vzdržna za…«. Pozabili pa so zapisati, da se bo to zgodilo, če bo to dovolil Luka Mesec, če ne bo dovolil, pač tega ne bodo naredili.  No in ker tega ne bo dovolil, to je že povedal, se to ne bo zgodilo, čemu torej ta zapis? »Urediti je treba status, pogoje za delo in opremo gasilk, ter gasilcev, reševalk in reševalcev, ter drugih prostovoljk in prostovoljcev…«. S tem bo soglašal tudi Luka Mesec, toda kako bodo to naredili, do kdaj in koliko bo to stalo pač ne zapišejo. No pa še dve s tipično policijskega področja. »Okrepili bomo delo na področju računalniške forenzike«. Kljub temu, da o tem nekaj vem, preprosto ne razumem kaj sploh nameravajo narediti. »Učinkovitejše bomo varovali schengensko mejo. Tehnične ovire bomo z meje odstranili takoj, ko bodo razmere to dopuščale«. Kontradiktorno, na eni strani priznajo, da Cerarjeva vlada do sedaj ni učinkovito varovala Schengenske meje, s tem se celo strinjam, je pa nerazumljivo, da se s tem strinja Cerar, ki se je pod koalicijski sporazum podpisal. Ne povedo kdaj, kako, s čim in za koliko denarja bodo to naredili. Tehnične ovire bodo pač odstranili z meje, če jih bodo, če jih ne bodo, jih pač ne bodo. Razumi kdor more, jaz ne. O kriminalistični policiji, preiskovanju bančne kriminalitete in še mnogočem pa niti besedice. Pa saj je jasno zakaj.