Policija – kubanski plesalci in zdrava kmečka pamet

Seveda se motite, če mislite, da bom v tem prispevku utemeljeval upravičenost postopka policistov v  Bovcu s skupino kubanskih plesalcev. Pišem seveda o 26. mladih plesalcih, ki so dokumente pustili v hotelu v sosednji Italiji, naši policisti pa so jim naložili po 500 evrov kazni, ker s seboj niso imeli osebnih dokumentov. Če k temu dodamo še podatek, da je povprečna plača na Kubi 19 evrov in da gre za organizirano skupino mladih plesalcev, ki so brezplačno nastopili v Bovcu, dokumente pa je v dveh urah policiji dostavila njihova vodička, potem je jasno, da je odpovedala zdrava kmečka pamet. Toda poglejmo malo v zgodovino in sedanjost, da bi razumeli kako je mogoče, da se kaj tako absurdnega sploh zgodi.

V bivši državi so imeli policijski šefi diskrecijsko pravico, da so lahko odločali o tem, da nekomu bo, drugemu pa ne bo izrečena globa. Uradna navodila so bila jasna zlasti za primere odvzemov vozniških dovoljenj, pa tudi za druge primere, tudi takega kot je bil v Bovcu. Če je do tega prišlo in so policijski šefi ocenili, da je oseba, ki ji je bilo odvzeto vozniško dovoljenje tako imenovani policijski vir s pomočjo katerega je policija raziskala določena kazniva dejanja ali kaj podobnega, se je to zabeležilo v obliki uradnega zaznamka in taka oseba je dobila vozniško dovoljenje nazaj in ni bila deležna nobenega postopka. Če bi se primer iz Bovca zgodil takrat, bi policijski šef mirne duše odločil, da postopka sploh ne bo.

Toda ta sistem je dopuščal hude zlorabe policijskih šefov, policisti pa so bili praktično nemočni. Prelomilo pa se je leta 1992. Takrat smo v Kopru ugotovili hude zlorabe policijskih šefov, ki so bili takoj zamenjani, izšla pa so nova navodila policije, ki pa so praktično prepovedovala diskrecijsko pravico policijskih šefov. Vse do takrat, danes pa ni nič drugače, pa je obstajala možnost policistov samih, da pogledajo vstran, prekrška ne vidijo in nič se ne zgodi. Tudi danes, poudarjam.

Pravila pa so se vse do danes zaostrovala. Danes policijski šefi nimajo nobene diskrecijske pravice posegati v postopke policistov. Če bi se kaj takega zgodilo, bi bil tak policijski šef ovaden s strani policista in zagotovo tudi obsojen zaradi zlorabe položaja. Na drugi strani pa so policijski šefi vzpostavili mehanizme nadzora (tudi zakonsko) nad policisti in predpisali pravila, kdaj policist sploh lahko uporabi diskrecijsko pravico in kdaj ne, več ali manj pa so jih do skrajnosti omejili. Tako danes policisti nadzirajo policijske šefe oni pa njih in prišli smo do absurda, posledica katerega je ravno to kar se je zgodilo v Bovcu. Ker se je policist, ki je vodil postopek odločil za globo 500 evrov, v to ni upal poseči nobeden od policijskih šefov, ki pa so verjetno sami predpisali ali zahtevali tako ukrepanje v takih primerih.  Uradno je torej vse v redu, zato tudi policija opravičuje tako postopanje policistov. Toda v praksi je tu nekaj hudo narobe in iz Lune se vidi, da gre za absurd in pomanjkanje zdrave kmečke pameti. Ne policistom in ne policijskim šefom ne pomaga nobeno opravičevanje take situacije in sklicevanje za zakon. Ne, v danem primeru je potrebna uporaba navadne kmečke pameti policistov in policijskih šefov in nič drugega.

11 komentarjev

 1. Ampak zakaj potem noben šef policije ni ovadil policistov, ki so spuščali stotine tisočev migrantov v Slovenijo? Ali pa tistih, ki so jim očitno ukazali, da naj kazni ne izrekajo?
  Ali drugače vprašam: policisti gredo na teren z neko določeno nalogo.
  Očitno pa so te naloge lahko tudi nezakonite (južna meja), ali pa so podlage za ravnanje v različnih zakonih, ki so neusklajeni?

 2. Čakal sem na vašo razlago, gospod Gorenak, je taka kot sem pričakoval. Edino kar mi še ni čisto jasno je pojasnilo, kako v takem primeru ravnati v duhu zakona, ne samo po črki.

  Malo za šalo, malo zares – zjutraj odnesem smeti malo dalje od hiše do zbirne kante za smeti brez osebnega dokumenta, srečam policaja na obhodu in sem mu sumljiv, ker sem v pidžami. Ustavi me in zahteva dokument, jaz pa seveda brez njega …… Kolikšna je lahko kazen za ta prekršek?

 3. Točno tako kot v primeru Bovca, če seveda policist ne uporabi zdrave kmečke pameti in gre z vami do vhoda vašega doma in vi mu pokažete dokument. Še več tudi pridržanje lahko odredi v skrajnem primeru.

  VG

 4. Kazen za prekršek če si brez dokumentov je 160 € toliko je pri nas morala plačati gospodinja ki je šla na vrt po solato brez osebnih dokumentov verjetno je to polovica.

 5. V Sloveniji so praktično vsi funkcionarji postavljeni na položaje po političnih kriterijih. Bistveno manj pomembne so druge lastnosti. Formalno se preverja še izobrazba, ki pa je zelo dvomljiva, saj so med fakultetami zelo velike razlike v zahtevnosti, pri ocenjevanju pa se šteje pred vsem stopnja izobrazbe.Tako postavljeni funkcionarji so pretežno strokovno šibki in tudi druge kvalitete niso pomembne.
  Tako dobimo poslušne izvrševalce, ki vse delajo po zakonu in se ga držijo kot pijanci plota.
  To je pač edini način, da ohranjajo svoj položaj. Če takšnega funkcionarja politika odnese, se ta pritoži in potem sodišča ugotavljajo, da je delal vse zakonito in da je njegova odstavitev protizakonita.
  Kako pa iz tega začaranega kroga?
  Pred vsem zahtevati, da zasedajo vodstvene položaje ljudje z izkušnjami, z znanjem in siceršnjimi kvalitetami. To pa pomeni, da je lahko bodoči šef, pred vsem dober namestnik. Namestnikov je običajno več in najboljši med njimi lahko nadomesti, ali nasledi svojega šefa.
  Preprosto!?
  Ja in ne, saj so danes tudi namestniki postavljeni politično in bi z opisanimi nasledstvi in zamenjavami stanje samo še poslabšali.
  Potrebno je predhodno obdobje in poskusna doba enega mandata.

 6. Biti policist, jaz v prvi vrsti razumem, biti ČLOVEK-In kje je v tem primeru -človek- Policisti ukrepajo kot-roboti. Če bi bil policist ( človek-pa ne želim resnično od srca , nobenega žaliti-ker pač morajo delati po direktivi nadrejenih in ne poznam vseh ostalih dejstev ), bi v tem primeru ravnal res po zdravi kmečki pameti, bi ne trpel spet ugled Slovenske policije. Hoditi naokoli brez dokumentov je res prekršek, zato pa tukaj nastopi policist-človek,ki skuša humano rešiti nastalo situacijo.Izplen je znan, jezi me edino to da je zadeva morala na sodstvo, da so tam reševali -delo policije-

 7. VARSTVO POSAMEZNIKOV pri obdelavi osebnih podatkov je TEMELJNA PRAVICA.

  Se strinjaš s to razlago uredbe?

  Potem posreduj svojim sledilcem in skrbnikom tvojih podatkov,…

  UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

  z dne 27. aprila 2016

  o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)

  Vir:

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL

  (1) Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov je temeljna pravica.

  V členu 8(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina) in členu 16(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je določeno, da ima vsakdo pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

  63) delno

  Kadar je mogoče, bi upravljavec moral imeti možnost zagotoviti dostop na daljavo do varnega sistema, ki bi posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, omogočil neposreden dostop do njegovih osebnih podatkov. Ta pravica ne bi smela negativno vplivati na pravice ali svoboščine drugih, vključno s poslovnimi skrivnostmi ali intelektualno lastnino, ter predvsem na avtorske pravice, ki ščitijo programsko opremo.

 8. Kdor nima časa brati zakonov se mu lahko zgodi podobno.
  Kdo se je vprašal kako:
  Varovati posameznika ob zbiranju podatkov?
  – Veleposlaništvo,
  – Recepcija hotela,
  – Obvestilo policiji o gostih,
  – Organizator prireditve,
  – Policisti,…

 9. Kdor nima časa brati zakonov se mu lahko zgodi podobno.
  Kdo se je vprašal kako:
  Varovati posameznika ob zbiranju podatkov?
  – Veleposlaništvo,
  – Recepcija hotela,
  – Obvestilo policiji o gostih,
  – Organizator prireditve,
  – Policisti,…
  Kdo že zna vpogledati v zbrane podatke na daljavo?

 10. Milan …mislim da se poznava če se prav spomnim ste bil policist Celju ko sem bil jaz komandir. Hvala za vaše mnenje. Kje ste zdaj…se lahko slisiva?

  VG

Komentiranje je onemogočeno, glej pravila spletne strani!