Franc Breznik v DZ

Včeraj  07. 03. 2018 je v Državnem zboru potekala razprava o stanju v Slovenski vojski. Stališče SDS je predstavil veteran vojne za slovenijo, nekdanji vojak in eden najboljših poslancev SDS. Tokrat prvič objavljam magnetogram nastopa katerega od poslancev SDS, ker si je več kot vredno njegov nastop vsaj prebrati. Magnetogram objavljam v celoti in ni lektoriran:

PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo gospod Franc Breznik.
FRANC BREZNIK (PS SDS): Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani državljani in državljanke, spoštovani predsednik republike, spoštovani veterani in veteranke vojne za Slovenijo, spoštovani bojni tovariši v zmagoviti vojni za Slovenijo leta 1991.

Danes smo pred, lahko rečemo, sejo, o kateri bomo razpravljali, govorili, morda tudi zapečatili usodo enega najbolj pomembnih sistemov naše države. Sistem, ki nam je na bojnem polju omogočil slovensko državo, sistem, ki mu danes rečemo Slovenska vojska, ki je zmagal proti 4. najbolj močni armadi v Evropi, sistem, kjer je David premagal Goljata, in sistem, ki je v najbolj, lahko rečemo, usodnih dnevih nastajanja slovenske države v letu 1990 moral čez noč reorganizirati teritorialno obrambo in iz kontinuitete s prejšnjim režimom pripraviti diskontinuiteto in postaviti ta sistem, lahko rečemo, na nove temelje. Pomembnost ali pa, lahko rečemo, pragmatičnost takratne oblasti, predvsem govorimo o Demosu, govorimo o tudi Ministrstvu za obrambo, takrat še sekretariatu za obrambo, je pomenilo takrat veliko združevanje vseh domoljubov v Sloveniji, vsega slovenstva doma in v tujini, vseh, lahko rečemo, resursov in vseh dobrih ljudi, ki so nosili stoletja Slovenijo v srcu, da je sedaj usodni čas, ali bomo tudi na bojnem polju zmagali, ali bomo z novimi silami, združevanjem v to novo silo, kjer se je začela, lahko rečemo, nastaja ta Slovenska vojska, ali bomo to storili. Takrat smo to storili. Vse ostale je že zgodovina. In Slovenska vojska je torej nastajala na združevanju, na povezovanju, na nedelitvi na naše in vaše, ne glede na politično pripadnost ni bilo prvo in drugorazrednih, ampak vsi smo bili prvorazredni in vsi smo se borili za največji prvorazredni cilj Slovenstva, to je bila slovenska država. Slovenska vojska je doživljala v svojem delovanju v zadnjem več kot dveh desetletjih nastajanja, delovanja, povezovanja, torej v Zvezi Nato številna obdobja pod številnimi ministri številna manjše padce, dvige. In tisto, kar je tudi danes ministrica povedala je načelnih generalštaba, po vsej verjetnosti bo tudi to 40 % znižanje. Torej, slovenski vojaki, častniki in podčastniki, tudi vojaški uslužbenci in tudi civilne osebe v Slovenski vojski, katere malokrat zanemarite, so tisti, ki so bili najmanj krivi zato krizo. Vedno so bili profesionalni. V Slovenski vojski nismo imeli nikakršnih, lahko rečemo, izpadov ne doma, ne v tujih misijah. Do sedaj je Slovenska vojska, lahko rečemo, izšla tudi iz tujih misij brez smrtne žrtve, kar zagotavlja, da je ta Slovenska vojska delovala izredno profesionalno in tudi zavedno. Na žalost pa kot nekdanji pripadnik, 14 let sem preživel v tem sistemu. Leta 1991 sem imel, lahko rečem, privilegij služiti v prvi generaciji v Pekrah. Doživel sem Pekrske dogodke, doživel sem vojno za Slovenijo, doživel sem napad s kasetnimi bombami in bil tudi težje poškodovan v tej vojni. Doživel sem tudi kot pripadnik prve častne čete, ko smo spustili nekdanjo zastavo, ki je prinašala, kjer smo mislili, da smo zavedno odšli iz totalitarnega režima in kjer smo dvignili nov simbol Slovenstva novo slovensko zastavo. To je bil ta privilegij, za katerega smo usodi vedno hvaležni. In kot sem danes dejal tudi na Twitterju: Ne želim biti nekdo, ki je imel privilegij služiti, biti priča tej naši veliki zmagi in kot politik zapečatiti usodo enega najbolj pomembnih sistemov naše države, to je Slovenske vojske.Torej Slovenska vojska je, po mojem mnenju in po mnenju Slovenske demokratske stranke, doživljala v zadnjih obdobjih dve ogrožanji. Prvo ogrožanje je ogrožanje po letu 2009. Gre za proračunsko grožnjo temu sistemu in podsistemu. 40 % znižanje financiranja, padec financiranja Slovenske vojske v najbolj prelomnih letih, kjer bi morala modernizirati tudi svojo bojno moč, svojo usposobljenost, kjer bi morala analizirati nove nevarnosti, ki prihajajo in se s temi nevarnostmi spopasti tudi, lahko rečemo, z novimi sredstvi je pomenilo, lahko rečemo, en velik fiasco. Torej, sistem, ki je eden najbolj pomembnih je doživel, lahko rečemo, največji padec. Drugi problem padca pod 1 % financiranja BDP najmanj v Zvezi Nato, predvsem pa v okviru tega 1 % ali pa manj kot 1 %, torej tistih, lahko rečem povprečja 20 % financiranja v tem proračunu za razvoj, za modernizacijo bojnih sredstev je pa pomenilo, da imamo 0,66 % financiranje, torej za razvoj teh sredstev. Torej, to je ta velik problem tega tako imenovanega proračunskega ogrožanja pomembnega sistema naše države. Drugi sistem, ki pa doživlja kontinuiteto ogrožanja po letu 1994 in traja vse do danes in je največje ogrožanje doživelo ravno pod ministrico Katičevo in v času vladavine SD je pa tako imenovano lahko rečemo privrednotenje osnovnih elementov, osnovnega vrednostnega središča te institucije. Slovenska vojska ima svoje vrednostno središče v novo nastali slovenski državi, v povezovanju, v vrednotah slovenske osamosvojitve, v združevanju za največje cilje Slovenstva. Takrat ni bilo, kot sem danes dejal, prvo in drugorazrednih, ni bilo levih in desnih. Bili smo samo tisti, ki smo si to slovensko vojsko in slovensko državo videli kot svojo intimno opcijo in bili so tisti, ki si tega nikoli niso želeli. Tisti, ki so jim zamerili, da smo jim ukradli neko državo, ki je začela svojo pot v množičnem kršenju človekovih pravic, v množičnih zločinih, v množičnih pokolih in končala leta 1995 v množičnem genocidu v Srebrenici. To je tista država, kjer smo zmagovalci govorili, da so zmagovalci, za njimi pa je ostalo v Sloveniji 620 množičnih grobišč. Slovenska vojska ni bila takšna vojska. Bila je zmagovalna vojska. Bila je vojska, ki je imela taktiko imeti najmanjši nivo žrtev, tako civilnih kot vojaških, za največji cilj slovenstva, torej postavitev slovenske države. Za to vojsko in s to vojsko nismo izgubili koščka slovenske zemlje. S to vojsko se nismo nikoli maščevali tistim, ki so nasprotovali slovenski osamosvojitvi, konstituirana slovenska država in tudi njenemu nastajanju. Za nami no ostalo 620 množičnih grobišč, na žalost pa doživljamo, lahko rečemo, tisti notranji razkroj, osnovnih kohezivnih vezi med častniki, podčastniki in vojaki. Torej ljudem, ki morajo imeti 100 % zaupanje v nekemu pomembnemu sistemu, to je edini sistem v naši državi, kjer nadrejeni vodijo svoje enoto marsikdaj tudi v smrtno nevarnost, za neke višje državne interese, za preživetje nekega naroda in ta sistem ne morete primerjati z nobenim sistemom in podsistemom naše države. zaradi tega smo predlagatelji danes opravili to sejo, zardi tega, ker se zavedamo tega ksodusa najbolj sposobnih kadrov Slovenske vojske, in da na ta mesta ne bodo prišli več kadri ali jih sploh ne bo ali pa bodo prišli ljudje z drugačnimi vrednotami z drugačnimi cilji. In ta drugi razkroj se mi zdi, je še nekoliko bolj pomemben. Financiranje tega sistema morda lahko popravljamo v naslednjih letih v kolikor bo neka zanimiva gospodarska ali pa velika gospodarska rast, upam da se nam to zgodi, ampak teh, uničevanja teh kohezivnih tkiv med častniki, podčastniki, vojaki, vojaškimi uslužbenci je pa naravnost grozljivo. Mi smo vam, spoštovani kolegi, večkrat tudi na Odboru za obrambo, spoštovana ministrica, kot nekdanji pripadnik sem razlagal kakšne so sploh naloge slovenskih vojakov, častnikov in podčastnikov. Naj za državljane in državljanke to navedem. Za slovenskega častnika mora vsak pripadnik končati najmanj visokošolsko izobrazbo, mora biti primerno fizično, psihično, vojaška obveščevalna služba preveri tudi njegovo varnostno tveganje za ta sistem, po vstopu mora končati uspešno vojaško usposabljanje, tako imenovano častniško šolo, ki traja najmanj eno leto in s to šolo lahko nadaljuje nekje do karierne poti stotnika, še pred tem do nadporočnika. Za čin stotnika mora končati štabno šolanje, za čim majorja višji štabni tečaj, za čin majorja mora že izpolnjevati pogoje druge bolonjske stopnje ali tako imenovane starejše univerzitetne izobrazbe in do tega nivoja lahko napreduje častnik, slovenski častnik do čina podpolkovnik. Za čin polkovnik potrebuje generalštabno izobraževanje, tako doma ali v tujini, največkrat slovenski častnik in tudi sedanji generali so takšno izobraževanje končali v tujini. V zadnjem letu, v zadnjih letih smo tisti, ki smo ta sistem dobro poznali, vpeljali tudi tako imenovano podčastniško linijo po vzoru zahodne Republike Nemčije, kot smo nekoč rekli. Torej osem podčastniških činov smo uvedli. Uvedli smo čin vodnika, višjega vodnika, štabnega vodnika, višjega štabnega vodnika, praporščaka, višjega praporščaka in štabnega praporščaka. Torej gre za tudi pomembno hrbtenico Slovenske vojske kot ji pravimo, tako imenovano podčastniško linijo in uvedli smo tudi tri vojaške čine, torej vojak, poddesetnik, desetnik in tudi naddesetnik. Torej izoblikovali smo karierne poti, ampak oprostite, mi lahko naštejete poklic v katerem ste v smrtni nevarnosti, v katerem imate zaposlitev za določen čas petih ali deset let, v katerem morate biti vsak dan fizično in psihično pripravljeni, poklic v katerem rokujete z orožjem, poklic v katerem ste v nenormalnih varnostnih tveganjih tako doma, v tujini, poklic kjer ste v nenormalnih, tudi lahko rečemo meteoroloških pogojih, kjer delujete tudi pri minus 30 minus 25 stopinj in kjer delujete na Počku včasih tudi pri plus 45 stopinjah Celzija. Jaz takšnega poklica ne poznam v Sloveniji, ne poznam ga niti v tujini in takšni poklici so edinstveni in so samo v vojski, v vseh vojskah, ne samo v Sloveniji, tudi drugod. Tako da, v času te, lahko rečemo, gospodarske rasti, se v Slovenski demokratski stranki kot predlagatelji tega zavedamo. Zavedamo se, da če bo ta sistem padel, če teh kadrov mi ne dobimo nazaj, spoštovane kolegice in kolegi, tega sistema ne bomo več vzpostavili. Mi danes z današnjo sejo dajemo neko znamenje vsem pripadnikom, pripadnicam, tudi tistim, ki bi se morebiti kdajkoli omogočili ali pa odločili za delovanje v Slovenski vojski ali pa za svojo karierno pot. Ali mi te ljudi spoštujemo?
Ali lahko enega slovenskega vojaka primerjamo z nekim, lahko čemer, pa vse moje spoštovanje, s klasičnim delavcem v javni upravi ali državni upravi. Jaz mislim, da ne, da gre za tako specifičen poklic in gre tudi za, lahko rečemo, nekonkurenčnost na trgu dela, o tem kar je govoril tudi predsednik Pahor. Tudi on se tega zaveda, in vlada in ministrica te vlade, ki govori, ki govori predvsem v smeri tega, da se ne more najti denarja za slovenske vojake, govorimo seveda samo o 30 % povečanju plač, ta ista vlada, ki je zaposlila 8.300 ljudi v javnem sektorju v zadnjem letu in pol in kjer se je Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega sektorja povečalo v času 4. industrijske revolucije za 94 %. Torej, ta vlada je za vse to našla denar, za najbolj pomemben steber slovenske države, lahko rečemo, ki jo predstavlja nacionalni varnostni steber in del tega tudi Slovenska vojska, pa ne najde tega denarja, torej želi odmirati. In lahko ponovim tiste besede, ki jih je nekoč tudi povedal gospod Janša, na žalost so slovensko državo v upravljanje dobili tisti, ki so si jo najmanj želeli tudi na začetku. Povejte mi kako vzgaja nekdo otroka, ki ni njegov največkrat, ki je v reji, navadno mati svojega otroka vzgaja vedno, lahko rečemo z neko posebno skrbnostjo, čudovito ljubeznijo, s čudovitim nekim odnosom. In danes in v zadnjih letih so tudi Slovensko vojsko dobili v roke tisti, ki si nikoli niso želeli. Ko sem povedal na začetku, začelo se je z Depalo vasjo, začelo se je s kriminaliziranjem vojnega ministra gospoda Janše, prvega med prvimi gospoda Krkoviča, mojega nekdanjega poveljnika častne čete, človeka, ki je postavil, lahko rečemo, slovenske oborožene sile, kar se tiče Teritorialne obrambe, ki je v najkrajšem času, gospa ministrica, gospod Krkovič je v najkrajšem času in gospod Janša sta, lahko rečemo v času vojnega ogrožanja popolnoma preuredila in lahko rečem na nove temelje postavila kompletni sistem slovenske vojske in ga pripravila tudi za vojno delovanje, v najkrajšem času, govorimo o nekaj mesecih, kjer je kompletna opozicija, takratna, t.i. jaz pravim, izrojene levice dobesedno nagajala do konca.
Da nadaljujemo to pot tega uničenja vrednot ali pa temeljnih vrednot slovenske vojske, nadaljevalo se je torej s kriminaliziranjem tistih, jaz pravim tistih vzorov, ki so bili, častnikom in podčastnikov. V času ko sem jaz tukaj poslanec je postal minister za obrambo nekdo, ki si te vojske nikoli ni želel. Slovenski vojaki danes morajo sramotno stati v častni straži pred spomenikom enega največjih vojnih morilcev, povojnih morilcev Ivana Mačke Matija, ali kakšno sliko nosite v svet. Ali vas ni sram. V času ministrice dva pripadnika, prej ste ministrica napadali gospoda Janša, zakaj ni takrat, zakaj je podpisal, da lahko prihaja v Slovensko vojsko tudi tisti, ki so v Slovensko vojsko vstopili po tistem datumu, o katerem smo govorili. Veste kaj je bilo, lahko vam povem, mi smo po vojni z vsemi temi dejavniki ravnali milostno, verjeli smo, da so spregledali in da se svoje doktrine nikoli ne bodo, da se bodo odpovedali tudi svoji osnovni doktrini. Nikoli nismo obsojali marsikoga, ki je tudi služil v JNA in častnikov, ki so prišli takrat na slovensko stran. Številne spoštujem, številni moji kolegi so bili častniki JNA, so pravi čas prišli in so se čez, lahko rečemo, nekaj tednov borili proti svojim kolegom. Tem se še posebej zahvaljujem in nikoli teh delitev ni bilo, ampak so se pa te delitve začele, ko se je začelo kriminaliziranje, lahko rečemo, številnih, ne samo tistih, ki sem jih naštel, ampak številnih častnikov in tudi podčastnikov, ki so delovali v vojni za Slovenijo. To pa da je pod vašo, lahko rečemo, vladavino, da sta dva pripadnika napisala t.i. ekspertizo taktičnega delovanja gospoda Popova ali pa polkovnika Popova v Radgoni, kjer sta umrli dve civilni žrtvi, kjer je nastala večja materialna škoda, kjer so delovali, bojno delovali na sakralni objekt, kjer so izrabljali vozila Rdečega križa za prevoz bojne tehnike in vojakov na sama bojišča v Gornjo Radgono in da ta dva vojaka, ki sta bila milostno zaposleno v Slovenski vojski, danes en visoki vojaški uslužbenec, drugi častnik te vojske, da delujeta mimo vas, gospa ministrica, in da potem, ko sta bila v tako imenovanem disciplinskem postopku, disciplinsko komisijo spet vodi nekdo, ki smo ga milostno zaposlili v Slovenski vojski in potem dobita opomin. Opomin za to, da je padel, lahko rečemo, najbolj čisti element nekega vojnega hudodelstva, ki ga je storil polkovnik Popov. Povejte mi, kakšni vzori so to za mlade vojake, častnike in podčastnike. Glejte, moji kolegi, mi smo se borili tudi takrat, ko smo imeli najnižje plače, ko nam je gospod Pahor znižal plačo, lahko rečemo, čez noč, ko so financiranje znižali, ko ni bilo več nobenih dodatkov, nobenih nadur, z raztrganimi uniformami, s škornji, ki so bili še slabši, kot jih imajo danes vojaki, pa smo še vedno imeli to čast. Ampak tudi 2010, veste, preden sem odšel, ko so nam dali ukaze, da si morajo iz svojih uniform začeti trge znake prve generacije, prvih častnikov in podčastnikov, ki smo bili v vojni za Slovenijo, znake »veteran vojne za Slovenijo«, potem, oprostite, se mi je zdelo, da je konec z mojim delovanjem v tej instituciji, da so tudi to institucijo popolnoma prevzeli ljudje, ki si te države in te vojske nikoli niso želeli. To, kar danes delate, da govorite vsej slovenski javnosti, da imate neko rešitev, nek zakon, mi vam povemo in povemo vam tisti, ki smo ta sistem postavljali, tisti, ki smo v tem sistemu dolga leta delovali, tisti, ki smo bili tudi odlikovani s širšimi priznanji, in če kdo ve, potem mislim, da vemo nekaj na to temo, gospa ministrica.

In še nekaj … Nam ne rabite očitati. Z vami smo ves čas delovali v rokavicah, spoštovana gospa ministrica. Ves čas smo z vami delovali v rokavicah. Celo zaradi tega, ker ste ženska, smo imeli posebno, lahko rečem, eno posebno skrbstvo nad vami, ampak, če pogledate svojo kolegico z Ministrstva za notranje zadeve, kaj je naredila za slovenske policiste, mislim, da ji to priznava celo kolega Gorenak kot velik strokovnjak na tem področju in celo izredni profesor, potem vam pač povem, da ste vi v okviru te Vlade, lahko rečemo, drugorazredna ministrica. Tega vam nismo povedali mi, ampak so vam povedali vaši kolegi, koliko tega denarja so namenili vam in instituciji, ki jo predstavljate. Prav to je tisto. Tu je naša skrb, da bomo ta sistem, lahko rečemo, trajno uničili. In sedaj, poglejte, je krizno obdobje. Krizno obdobje je, ker, ko bodo Slovensko vojsko zapustili tisti pomembnejši častniki ali se upokojili, mi dotoka tistega boljšega, vrhunskega kadra v ta sistem ne bomo več imeli. Čez tri leta nam ne bo pomagalo ne vem kakšno financiranje. Danes ta sistem potrebuje, lahko rečemo, neko znamenje in znamenje je, da bo tudi, če sedaj ne bo sprejeto, v naslednjih mesecih pod sedanjo ali naslednjo vlado ta sistem izvzet iz sistema javnih uslužbencev, zato ker gre za tako specifičen sistem, ki mu ni para v sami državi in njenih sistemih in podsistemih.

Spoštovana ministrica, tu je en del moje razprave, en del našega pogleda na delovanje tega pomembnega sistema in podsistema. Verjamem, da bo današnja razprava tekla predvsem v spoznanju, da smo s Slovensko vojsko zmagali na bojnem polju in da ne želimo, da Slovenska vojska propade tukaj, v tem hramu demokracije.
Najlepša hvala.

6 komentarjev

  1. Breznik je prav gotovo eden najboljših poslancev v DZ. Izobražen in široko razgledan. V debati je vedno interdisciplinaren, natančen in korekten…

  2. Odlično povedano. To kar se dogaja v naši domovini je zelo žalostno.

  3. Mnogi udrihajo po SDS-u. Dejstvo je, da je SDS resnično edina stranka, ki se ves čas pogumno bori v parlamentun za resnico in pravico. Je tudi morda edina stranka , ki ji je še vedno opcija samostojna svobodna in do ljudu pravičana domovina Slovenija.

  4. Poslanec gospod Breznik je izjemen politik; tuje mu je manipuliranje z dejstvi (kar je sicer lastnost premnogih politikov), je pošten, pošten tudi v odnosu do nasprotnikov, koncizen v navajanju dejstev, prepričljiv v nastopu in kot tak bi bil zaupanja vreden bodoči obrambni minister.
    Če bomo vsi odšli na volitve, se to lahko tudi uresniči.

  5. In govoril je iz glave, brez plonkanja. Občudujemi govornike, ki govorijo tako povezano in vsebinsko.
    Mislim, da ga prekaša le Vinko Gorenak. Na splošno so v SDS vsi dobri govorniki.

Komentiranje je onemogočeno, glej pravila spletne strani!